YTD #1


Các con yêu,

Nếu con có vô tình tự xưng nhầm giới tính của con, con vẫn được trân trọng.

Nếu con có vô tình dùng tên gọi cũ, con vẫn được trân trọng.

Nếu con có vô tình dùng danh xưng cũ, con vẫn được trân trọng.

Nếu con quay đầu lại khi có ai đó gọi tên cũ của con, con vẫn được trân trọng.

Nếu con không sửa một người gọi nhầm giới tính của con, con vẫn được trân trọng.

Những điều đó không có nghĩa là con đang diễn về giới tính của con hoặc nghĩa là giới tính của con không quan trọng.

Bởi vì con đã sống với danh xưng và tên gọi cũ của con một thời gian dài và đầu óc con quá quen thuộc với chúng rồi, dù cho chúng không đúng giới tính của con. Cũng giống như người ta quay đầu lại vì có ai đó gọi biệt danh ở nhà của họ lúc nhỏ, không phải bởi vì họ còn nhỏ nữa. Không ai có thể phán xét là “Cậu nhất định là con nít nên cậu mới phản ứng với biệt danh của con nít”, như thế thật vô lý, “Cậu nhất định là con gái nên cậu mới phản ứng với tên con gái”, điều này cũng vậy.

Con luôn đáng được trân trọng.

Với tất cả tình thương,

Your Tumblr Dad

Nguyên văn
My dear lgbt+ kids,

If you accidentally misgender yourself, you’re still valid.

If you accidentally use your old name, you’re still valid.

If you accidentally use your old pronouns, you’re still valid.

If you turn around when someone calls out your old name, you’re still valid.

If you don’t correct someone who misgenders you, you’re still valid.

It doesn’t mean you are fake or your gender identity is not important.

It just means you’ve lived with your old name/pronouns for a while and so your brain got used to them, even though they didn’t represent your gender. The same way, people sometimes turn around when someone calls out a nickname they had as a toddler – which in no way means they are a toddler. Nobody would argue “You have to be a toddler, you just reacted to a childish nickname.” and that’s just how ridiculous “You have to be girl, you just reacted to a female name.” or similar is.

You are valid.

With all my love,

Your Tumblr Dad

https://letters-to-lgbt-kids.tumblr.com/post/689411700377714688/juliainfinland-letters-to-lgbt-kids-my-dear