22-07-2022


Mấy ngày này nghe nào là có tang, nào là covid quay trở lại, nào là án giết người…

Cũng phải tập bơ đi mà sống!

Nói chung thì làm linh ta linh tinh mấy việc yêu thích cũng đỡ suy nghĩ phần nào. Sống thì sống cho mình thôi!

Có con bạn (enby) đòi đi chơi, mà nó mới phẫu xong cho nên thôi mình dẹp. Nó lành hẳn rồi đi, cần gì phải vội. Gọi ‘nó’ cũng được, hai đứa cách nhau đến 3-4 tuổi.

Thuốc vẫn chưa có tác dụng lại. Cảm thấy chán chường kinh khủng, giống như mình vứt tiền qua cửa sổ cả 1 năm qua… nói chứ cũng có này này nọ nọ trên người rồi, giờ tiếp tục thôi, nhưng vì phải bắt đầu lại nên cáu ấy mà.