Tháng tám


Tháng của ngày sinh nhật.

Vẫn những mơ ước xưa cũ… Có một người đã nói với mình, là lời chúc tụng và câu ước nguyện… thực ra chỉ là những gì hão huyền người ta không thể nào có được. Bởi vì, nếu dễ dàng đạt được những điều đó, thì đương nhiên không ai cần phải ước ao hay chúc tụng làm gì!

Mơ ước nhỏ nhoi, xưa cũ…

Ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra.