Category: Linh tinh

  • YTD #1

    Các con yêu, Nếu con có vô tình tự xưng nhầm giới tính của con, con vẫn được trân trọng. Nếu con có vô tình dùng tên gọi cũ, con vẫn được trân trọng. Nếu con có vô tình dùng danh xưng cũ, con vẫn được trân trọng. Nếu con quay đầu lại khi có […]