Các vấn đề liên quan đến nữ:

 • Sức khỏe
  • Sức khỏe tinh thần
   • Bức bối giới - trầm cảm, tự sát
   • Chất lượng mối quan hệ
    • Gia đình
    • Xã hội
  • Sức khỏe thể chất
   • Chăm sóc cơ thể trước chuyển giới.
   • Các liệu pháp nữ hóa cơ thể: can thiệp hormone, giải phẫu, hoạt động thể chất, chuyển đổi giọng nói.
   • Chăm sóc cơ thể sau đại phẫu (đối với nữ lựa chọn thực hiện giải phẫu)
   • Chăm sóc cơ thể người cao tuổi -> các vấn đề chung với người trên 40 và các vấn đề đặc trưng đối với sức khỏe nữ chuyển giới cao tuổi.
  • Sức khỏe thiếu niên và trẻ vị thành niên là nữ chuyển giới.
  • Nữ chuyển giới phi nhị giới (trans lesbians, trans bisexuals, trans asexuals...)
  • Người liên giới tính định giới nữ và các trường hợp liên quan (<- kiến thức hiện tại gần như bằng 0)
 • Hoạt động tổ chức
  • Liên quan luật và chính sách nhà nước
  • Liên quan văn hóa đại chúng
  • Các nhóm hỗ trợ, các địa chỉ khẩn cấp, bao gồm
   • Hỗ trợ về y tế, trong đó có cả hỗ trợ HIV/AIDS.
   • Hỗ trợ tài chính
   • Hỗ trợ việc làm, nơi ăn chốn ở, đào tạo kiến thức
   • Địa chỉ thân thiện với nữ chuyển giới trong các lĩnh vực
 • Nữ chuyển giới trong xã hội
  • Làm đẹp, phục trang và các chuẩn mực xã hội Việt Nam.
  • Vấn đề nữ chuyển giới và tệ nạn xã hội (<- cái này căng, không biết triển khai sao đây...)
  • Việc làm
  • Hôn nhân
  • Sinh con, nhận con nuôi, nuôi dạy con.
  • Các câu chuyện thật.
 • Tư liệu, cơ sở khoa học
  • Tư liệu chuyên ngành dược và y tế về sức khỏe và các chế phấm sinh học.
  • Công trình nghiên cứu về cộng đồng chuyển giới.
  • Các dự án hiện tại ở Việt Nam (và liên kết các dự án lớn của quốc tế)

Các ý tưởng chưa biết sắp xếp như thế nào:

 • Vấn đề đối với nhóm nữ khuyết tật thì sao? Website sẽ cung cấp những gì?
 • Website này cung cấp được gì cho người nhà, người thân của nữ chuyển giới
  • Đối tượng ba mẹ ruột của nữ chuyển giới
  • Đối tượng đối tác/người tình của nữ chuyển giới
  • Đối tượng con ruột/con nuôi của nữ chuyển giới
  • Đối tượng bạn bè thân thuộc
  • Đối tượng đồng nghiệp/đối tác trong công việc của nữ chuyển giới