Chào mừng cậu trở lại, Vy!

Nào! Chúng ta hãy viết tiếp nhật ký của chính mình về những ngày thanh xuân!
Mỗi ngày được sống là một ngày ý nghĩa, Vy à! Hãy viết về những ngày bình thường, những tâm tư bé nhỏ, những suy nghĩ xa xôi… Hãy giữ lại những mảnh kỷ niệm của bản thân không trôi tuột theo dòng thời gian.